Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2015

breakingitup
8847 56cc 500
If we held just one minute of silence for every victim of the Holocaust then we would be silent for eleven and a half years. Never forget. Never again. #HolocaustMemorialDay
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaszydera szydera
8682 215f

lunar-amethyst:

I was searching for this picture even I didn’t know its existence

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaelegie elegie
breakingitup
9133 d242
Reposted fromkarmacoma karmacoma
breakingitup
8876 71cb
Reposted fromkarmacoma karmacoma
breakingitup
tęsknie za nim. chciałabym go zobaczyć. albo posłuchać jego głosu. 
od wczoraj czuję, że między nami jest trochę inaczej.. sama nie wiem czy nie wolałabym żeby znalazł sobie kogoś innego. 
i znowu czułabym, że jestem sama dla siebie. 
tak, tęsknie.
— powinnamsięuczyćalecoztego

January 03 2015

breakingitup
lololololololol.
lolololololololol.

nadal nie mogę uwierzyć w to co się stało.
nie mogę, nie mogę, nie mogę.

ale prawie-jedno-z-marzeń ostatnich paru lat zostało spełnione. tylko, co ja narobiłam najlepszego. no co no co no co.

— she lost control again

December 28 2014

breakingitup
3742 7255
Reposted fromkotowate kotowate viaechoecho echoecho
0301 581e
Reposted frombaboooshka baboooshka viaechoecho echoecho
breakingitup
czytam swoje stare wpisy i gdybym tylko mogła to wróciłabym do tego okresu, i wdrążyłabym plany/zamiary w życie. 

nie mogę uwierzyć w to co się ostatnio stało. jestem w szoku, że w ogóle znowu dałam się nabrać. na szczęście, jeżeli chodzi o te sprawy to mam co raz więcej szczęścia (w nieszczęściu) i w porę mogę się wycofać. i znowu będę musiała to zrobić. zła jestem, bo już wpuściłam to znajome ciepło do serca, które powoli już wplątywało się w inne komórki. było miło i wesoło. dobrze, że tylko ona jedna wie. jej jednej mogłam to powiedzieć i teraz znowu przedstawić swoje  nowe położenie. ale wiem, że tak musiało być. muszę w końcu zrozumieć, że czasu już nie mam za wiele, a każdy związek w moim wypadku skończy się tak samo. nie przeżyłabym chyba odrzucenia od bliskiej osoby, nie na tym etapie. czeka mnie ciężka praca i to teraz na niej muszę się skupić.
— małe podsumowanie ostatniego miesiąca.

November 02 2014

breakingitup
Reposted byfreedomlover freedomlover

October 25 2014

breakingitup
breakingitup
breakingitup
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaviva-salvadore viva-salvadore
breakingitup

September 20 2014

breakingitup

September 09 2014

breakingitup
6667 62bc
Reposted fromthebelljar thebelljar viaelegie elegie
breakingitup
2758 1b70
Reposted fromallnight allnight viaelegie elegie
breakingitup

September 08 2014

breakingitup
1894 39b9 500
Reposted frommidaj midaj viacassiopeia89 cassiopeia89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl