Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

breakingitup
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
breakingitup
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
breakingitup
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaszydera szydera
breakingitup
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
breakingitup
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
breakingitup
7508 b435 500
"Koło Jana, koło Jana Tam dziewczęta się schodziły, Sobie ogień nałożyły Tam ich północ ciemna naszła"
~ Pieśń Sobótkowa
breakingitup
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viaszydera szydera
breakingitup
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

June 22 2017

breakingitup
0244 f77a
breakingitup
0420 5404 500
Reposted fromsarazation sarazation viakakus kakus
7985 6d9a
Reposted fromerial erial viamadadream madadream
breakingitup
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viamadadream madadream
breakingitup
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera

June 21 2017

breakingitup

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialaluna laluna
breakingitup
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta vialaluna laluna
breakingitup

"Czesi mają niezliczone ilości teorii na temat humoru i śmiechu.

'W śmiechu nie skrywa się nic dla ludzkości miłego' (Teige, 1928); 'Humor to trik, za pomocą którego wydarzenie ulega pomniejszeniu, jakbyśmy patrzyli przez odwróconą lunetę' (Čapek, 1928); 'Humor to nie jest śmiać się, humor to wiedzieć lepiej' (Vančura, 1929); 'Kto się śmieje, pokazuje zęby' (anonim, lata okupacji hitlerowskiej); 'Śmiech obraża idiotów, ale mądrych leczy' (Werich, 1968); 'W ekstatycznym śmiechu człowiek nie wspomina ani nie planuje, lecz krzyczy do trwającej właśnie chwili świata i nie chce znać niczego poza nią' (Kundera, 1978); 'Człowiek śmieje się, ponieważ na więcej go już nie stać' (Kroutvor, 1981); 'Humor jest najpoważniejszym przejawem smutku' (Kopecký, 1993)."

— Mariusz Szczygieł, "Zrób sobie raj"
Reposted fromBotwinka Botwinka
breakingitup
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaIriss Iriss

January 28 2015

breakingitup
Reposted fromsuperfly superfly viaIriss Iriss
breakingitup
3819 e198

After liberation, surviving children of the Auschwitz camp walk out of the children’s barracks. Poland, January 27, 1945

Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl