Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2014

breakingitup
Nie wiem co kocham bardziej
Ciebie czy tęsknotę za Tobą
czy pocałunki czy pragnienie pocałunków
pewne zaspokojenia
— NIE WIEM CO KOCHAM BARDZIEJ - HALINA POśWIATOWSKA
Reposted fromte-quiero te-quiero viacassiopeia89 cassiopeia89
breakingitup
5219 4e13
breakingitup
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych. 
— Janusz Leon Wiśniewski
breakingitup
0547 d824
Żeby pojawił się ktoś,  kto będzie miał siły przejść ze mną przez życie... siły i miłość.
I aby moje głupie serce, wpuściło do środka tą osobę... bo na razie moje głupie serce poszło gdzieś za Tobą i nie wiem gdzie jest...
Tak dziwnie jakoś żyje się bez serca...nie odczuwa się nic, nic nie ma wagi. Prócz tego bólu. Ale to czysta anatomia - trudno żyć nam bez stosunkowo istotnego organu. 
Więc oddaj mi go szybko. Oddaj...  Wyślij pocztą.  Choć lepiej byłoby gdybyś przyniósł osobiście.  Najlepiej oba serca na dłoni. Moje i Twoje.  Może być też słonecznik. I głupie przepraszam. Albo nawet bez. Serce wystarczy...  Nawet nie moje. Tylko Twoje.  Moje sobie weź.  I tak woli Ciebie.
breakingitup
1398 493a
autumn time
Reposted fromhajskul hajskul viaelegie elegie
breakingitup
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viaelegie elegie
breakingitup
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaelegie elegie
breakingitup
6737 cbc0 500
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaelegie elegie
breakingitup
0383 66da
Reposted frommisza misza viaviva-salvadore viva-salvadore
8837 4d7a 500

Gaetano Previati, Women Smoking Hashish

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaechoecho echoecho
breakingitup
7157 019d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
breakingitup
A teraz, już prawie o północy pierwszego dnia, wciąż nie śpię, łamiąc swoje postanowienie, żeby kłaść się wcześnie - opóźniam sen, żeby odsunąć nieuniknione nadejście jutrzejszego ranka. Jeszcze jedna próba ucieczki.
— s.plath
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

September 07 2014

breakingitup
0595 a350
Reposted fromjustMeee justMeee viakarmacoma karmacoma
breakingitup
2022 f806
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
breakingitup
9203 7727
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
breakingitup
0651 b68a
Reposted fromnezavisan nezavisan viaviva-salvadore viva-salvadore
breakingitup
5082 acc7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
breakingitup
5089 3b92
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
breakingitup
Nie przestrasz się, proszę, gdy poczujesz moje wargi na szyi. Nie chciałem całować, to tylko bezradna miłość.
— franz kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
breakingitup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl