Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

breakingitup
0244 f77a
breakingitup
0420 5404 500
Reposted fromsarazation sarazation viakakus kakus
7985 6d9a
Reposted fromerial erial viamadadream madadream
breakingitup
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viamadadream madadream
breakingitup
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera

June 21 2017

breakingitup

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialaluna laluna
breakingitup
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta vialaluna laluna
breakingitup

"Czesi mają niezliczone ilości teorii na temat humoru i śmiechu.

'W śmiechu nie skrywa się nic dla ludzkości miłego' (Teige, 1928); 'Humor to trik, za pomocą którego wydarzenie ulega pomniejszeniu, jakbyśmy patrzyli przez odwróconą lunetę' (Čapek, 1928); 'Humor to nie jest śmiać się, humor to wiedzieć lepiej' (Vančura, 1929); 'Kto się śmieje, pokazuje zęby' (anonim, lata okupacji hitlerowskiej); 'Śmiech obraża idiotów, ale mądrych leczy' (Werich, 1968); 'W ekstatycznym śmiechu człowiek nie wspomina ani nie planuje, lecz krzyczy do trwającej właśnie chwili świata i nie chce znać niczego poza nią' (Kundera, 1978); 'Człowiek śmieje się, ponieważ na więcej go już nie stać' (Kroutvor, 1981); 'Humor jest najpoważniejszym przejawem smutku' (Kopecký, 1993)."

— Mariusz Szczygieł, "Zrób sobie raj"
Reposted fromBotwinka Botwinka
breakingitup
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaIriss Iriss

January 28 2015

breakingitup
Reposted fromsuperfly superfly viaIriss Iriss
breakingitup
3819 e198

After liberation, surviving children of the Auschwitz camp walk out of the children’s barracks. Poland, January 27, 1945

Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
breakingitup
8847 56cc 500
If we held just one minute of silence for every victim of the Holocaust then we would be silent for eleven and a half years. Never forget. Never again. #HolocaustMemorialDay
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaszydera szydera
8682 215f

lunar-amethyst:

I was searching for this picture even I didn’t know its existence

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaelegie elegie
breakingitup
9133 d242
Reposted fromkarmacoma karmacoma
breakingitup
8876 71cb
Reposted fromkarmacoma karmacoma
breakingitup
tęsknie za nim. chciałabym go zobaczyć. albo posłuchać jego głosu. 
od wczoraj czuję, że między nami jest trochę inaczej.. sama nie wiem czy nie wolałabym żeby znalazł sobie kogoś innego. 
i znowu czułabym, że jestem sama dla siebie. 
tak, tęsknie.
— powinnamsięuczyćalecoztego

January 03 2015

breakingitup
lololololololol.
lolololololololol.

nadal nie mogę uwierzyć w to co się stało.
nie mogę, nie mogę, nie mogę.

ale prawie-jedno-z-marzeń ostatnich paru lat zostało spełnione. tylko, co ja narobiłam najlepszego. no co no co no co.

— she lost control again

December 28 2014

breakingitup
3742 7255
Reposted fromkotowate kotowate viaechoecho echoecho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl